Egyesület

Egyesületünk a Fővárosi Énekkar szakmai és társadalmi tevékenységének elősegítésében kíván közreműködni, egy mindenki számára nyitott énekkar keretében, együttműködve a Fővárosi Önkormányzattal, mint a Kórust fenntartó szervvel. Feladatul tűzzük ki, hogy a Bárczy István polgármester kezdeményezésére a „Budapest székesfőváros tanácsa” által 1912. évi augusztus hó 21-én 106476/1912. sz. határozattal létrehozott és azóta sikeresen működő, 2012. évben – fennállása 100. évében – Magyar Örökség díjjal kitüntetett Székesfővárosi Énekkar, mai nevén Fővárosi Énekkar
hagyományait megőrizzük, ápoljuk, jó hírét tovább öregbítjük.

2018-tól a személyi jövedelemadóból történő 1 % felajánlásokat köszönettel várjuk a   Fővárosi Énekkar (és) Barátai Egyesület részére. Adószám:   18735903-1-43

A Fővárosi Énekkar honlapja: fovarosienekkar.eu