Beszámolók

2021. június 20.: Megemlékezés Ugrin Gáborról

Végre együtt énekelt újra az Énekkar!

18.-án pénteken Annamariék kertjében tudtunk próbálni. Kellemes volt a fogadtatás és ÉDES a találkozás. Végigvettük azokat a darabokat amelyeket Gáspár alkalmasnak vélt a Tanár Úrra emlékező összejövetelen elénekelni.

Vasárnap következett az újabb találkozás de már a Farkasréti temetőben. Beéneklés után a sírhoz vonultunk. Gáspár és Tünde helyezték el a síron a kórus koszorúját, melynek felite: “Mindíg velünk marad Tanár Úr ” Fővárosi Énekkar!.

Ugrin Tanár Úr özvegye nyitotta meg a megemlékezést. Utána következtünk mi, majd Losonczy Katalin, egykori Veres Pálnés diákja emlékezett szép szavakkal Tanár Úrra.

Ezt követte az Ifjú Zenebarátok kórusának két száma. Harmadikként a Tatabányai Kórus énekelt. Végül összkarban énekeltük el az Esti dalt.

Nagyon jó volt végre újra együtt énekeln!

ŐSSZEL TALÁLKOZUNK!!!!!!!!!!!!

Zentai Gyula

————————————————————————————–
MEGHÍVÓ
a Fővárosi Énekkar tagjainak
és
a Fővárosi Énekkar(és) Barátai Egyesület tagjainak közgyűlésére
Közgyűlés helye: Szent Rita Templom (udvara) 1082 Kun utca 5.
Időpont: 2020. szeptember 24. csütörtök               17:45 óra

HATÁROZATKÉPTELENSÉG ESETÉN

Megismételt közgyűlés helye: Szent Rita Templom (udvara) 1082 Kun utca 5.
Időpont: 2020. szeptember 24. csütörtök               18 óra

NAPIRENDI PONTOK:

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
2. Beszámoló
3. Szavazás
4. Egyéb kérdések

AZ   1., 2., 3. NAPIRENDI PONTOK HATÁROZAT KÖTELESEK!

A megismételt közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A napirendben nem szereplő kérdésben a közgyűlés nem hozhat határozatot.

Kérünk, vasárnap (szept. 20.) éjfélig jelezz vissza , számíthatunk-e részvételedre!

Budapest, 2020. szeptember 18 .                                            Jelölő Bizottság

———————————————————————-

Fővárosi Énekkar (és) Barátai Egyesület

Elfogadó nyilatkozat

————————————————————————————————————

Emléklap


2017-2018

 


2014-2016


Fővárosi Énekkar (és) Barátai Egyesület

beszámoló 2014-16

Az Egyesület 2013-as megalakulásakor tartottuk az utolsó beszámoló közgyűlésünket. Azóta három év telt el. Ez alatt a 2014-es és 2015-ös években majdnem tíz közgyűlésünk volt (tulajdonképpen negyedévenként) melyeken a Fővárosi Törvényszék által kért alapszabály módosításokról volt szó és beszámoltunk az éppen elutasított pályázatainkról, továbbá a Fővárosi Önkormányzat támogatásának aktuális helyzetéről. Eredményekről alig-alig eshetett szó, hiszen a támogatások késve, nagy nehézségek árán érkeztek, kiadásaink viszont folyamatosan voltak, hiszen a próbateremért az elmúlt négy évben folyamatosan fizetnünk kellett.

2015. december 15. óta illetve 2016. január 15. óta abba a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy végre nem a Fővárosi Törvényszék határozza meg a közgyűlés napirendjét! Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy van is miről beszámolni! Az elmúl évbe sikerült olyan pályázatot írnunk, amelyet elfogadtak. A Közép- és Kelet- Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt Sinkovits Imre pályázaton 4 208 000,-forint támogatástnyertünk a „Neszlényi project” megvalósításához. Az eredmény általatok is ismert! Ezen felül azok az elismerő szavak, mondatok is eljutottak hozzátok amiket először a szerző, majd ezt követően egyre több jelentős zenetudós fogalmaz meg mind a művel, mind az előadókkal kapcsolatban. Úgy vélem, ezek az elismerések az énekkar és vele együtt az egyesület tagjait valamint – és őt kellett volna első helyen említenem – Krasznai Gáspár karnagyunkat illetik meg. Az az állhatatos, sokszor nehéznek tűnő munka amit a mű feldolgozása és betanítása során végzett, igazán elismerésre méltó! Köszönjük! Köszönjük továbbá az énekkaron kívüli résztvevők – hangszeres szólisták, énekesek, szólamvezetők és testvérkórusaink – munkáját.!

Az Egyesület társadalmi vezetésének nem feladata a szakmai értékelés. Ezt karnagyunk – mint a korábbi években is – elvégezte és eljuttatta azt a fenntartónak és a képviseletében eljáró Budapesti Művelődési Háznak.

Sajnos a velük fennálló kapcsolat is jelentősen megváltozott. Előbb vezetőváltásra, majd státuszuk megváltoztatására került sor, ezért a korábbi „Együttműködési szerződés” is megszakadt de továbbra is tartjuk a kapcsolatot és kíváncsian várjuk annak alakulását.

A pénzügyekről később, egy következő napirendbe Mohay Emi számol be, itt csak annyit kell elmondanom, hogy minden évben kértük a Főváros támogatását. 2015-ben az Alapítvány kötött szerződést az Önkormányzattal, a tavalyi évben igényelt támogatásra pedig az Egyesület szerződött ez év elején. Ebből azonnal látszik, hogy gyakorlatilag csupán két évenként tudunk tényleges anyagi támogatást kapni, a terembért viszont minden hónapban ki kell fizetnünk.

A Budapesti Művelődési Központ beázása jelentős veszteséget okozott. Muzeális értékű kották semmisültek meg és az ott lévő fellépő ruhák is használhatatlanná váltak. Azóta – a Fővárosi Önkormányzat Kulturális– és Sport Főosztályának segítségével – a kottatár normális elhelyezést nyert. Fernbach Laci és Lucai Piroska rengeteget dolgozott a rendbetételén. Köszönjük! Már csak azt szeretnénk elérni, hogy a tényleg értékes kották, partitúrák egy-egy példánya átkerüljön a Zeneakadémiára és a BMC könyvtárába, hogy az érdeklődők számára elérhetővé váljanak, illetve szakszerűen lehessen megőrizni azokat.

A következő hónapokra tervezzük egy támogatást kérő levél és egy a kórust bemutató DVD összeállítását, melyeket Fővárosi cégeknek, intézményeknek szeretnénk elküldeni. Nem tudom még, hogy milyen eredményre számíthatunk, de ha nem teszünk rá kísérletet, nem tudjuk meg, van-e olyan cég, intézmény akit érdekel még a kórusmuzsika?! Kérek ötleteket, hogy kiknek lehet ilyen anyagot küldeni!

A táborokról is beszélnünk kell! A kezdeményezés, hogy egy-egy hétvégét rászánva elősegíthetjük a művek betanulását – szerintem – jónak bizonyult. Mind a tanulási folyamat felgyorsítását, mind a közösség hangulatának javítását jól szolgálták, ezért ezeket a jövőben is szükségesnek tartjuk! Bízunk benne, hogy sikerül megfelelő támogatást szerezni hozzá, így kisebb anyagi megterhelést jelent a résztvevőknek. Éppen ezért szeretnénk, ha minél többen eljönnétek!

Végül a létszámról! Tudjuk, hogy az énekkarlétszáma – különösen a férfi szólamokban –igen alacsony! Egy-egy énekes kiesése is problémát okoz! Ezért kérem, mindenki foglalkozzon a létszámnövekedés megoldásával! Otthon, baráti körben, a közeli- és távoli ismerősök között keressetek olyanokat, akik vállalják az Énekkarhoz való csatlakozást és erősítést jelentenek!

Köszönöm, hogy meghallgattatok! Kérem a hozzászólásokat melyekre – ha tudok – válaszolok!

Hozzászólások:

Kérem a beszámoló elfogadását.

Budapest 2017. március 16.                                                                                              Zentai Gyula